Škola PDF Tlačiť
Stredná odborná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku začala písať svoju históriu už pred viac ako 57 rokmi. Bola založená v tradičnom študentskom mestečku, ktoré leží v malebnom a ekologicky čistom prostredí Liptova medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami.

skola-small

Žilinský samosprávny kraj Dodatkom č.3 k zriaďovacej listine č.370/03-SP zo dňa 1.9.2003 v znení Dodatku č.1 zo dňa 24.8.2006 a Dotatku č.2 zo dňa 28.8.2008 mení názov organizácie zo Stredná odborná škola na Stredná odborná škola elektrotechnická s účinnosťou od 1.1.2009. Žilinský samosprávny kraj Dodatkom č.2 k zriaďovacej listine č.370/03-SP zo dňa 1.9.2003 v znení Dodatku č.1 zo dňa 24.8.2006 mení názov organizácie zo Združenej strednej školy elektrotechnickej na Strednú odbornú školu s účinnosťou od 1.9.2008. Žilinský samosprávny kraj zriadil ZSŠE na základe uznesenia zastupiteľstva ŽSK č. 10.1. zo dňa 18. 12. 2002 v zmysle zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia Ministerstva školstva SR č. 4903/03-093/15 zo dňa 30.6.2003. ZSŠE vznikla združením dvoch škôl v Liptovskom Hrádku a to Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej a Stredného odborného učilišťa elektrotechnického, ktoré majú svoju takmer 40-ročnú históriu ...
Posledná úprava Pondelok, 30 November 2009 20:37
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Blanka

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC