Stredná odborná škola elektrotechnická
Liptovský Hrádok

  

Na tejto stránke sa nachádzajú zoznamy absolventov škôl:
    1962-2003 Stredná priemyselná škola elektrotechnická
    2003-2009 Združená stredná škola elektrotechnická
    od 2009 Stredná odborná škola elektrotechnická