Pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2024/2025

V školskom roku 2023/2024 v 1. ročníku otvárame nasledovné odbory: 

  • 2561 M informačné a sieťové technológie 
  • 2567 M multimédia (digitálna grafika)
  • 2675 M elektrotechnika - počítačové siete a priemyselná informatika
  • 2682 K mechanik počítačových sietí
  • 2697 K mechanik elektrotechnik - autoelektronika

 

Šk. rok 2023/2024

Vyhodnotenie Olympiády ľudských práv nájdete tu.

Dňa 6.12.2023 prebiehalo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili študenti druhého ročníka: Šmida Matej (II.B), Janík Šimon (II.B), Mičuda Lukáš (II.C), Mach Mathias (II.C), Helebrant Kristián (II.C), Gáliková Beáta (II.D) a Gazdičová Veronika (II.D). 

 

Naša škola sa zapojila do výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?  Spoločne sa nám podarilo naplniť vyše 50 krabíc. Krabíc plných niečoho sladkého, niečoho slaného, niečoho teplého, niečoho mäkkého, niečoho voňavého, niečoho na zábavu, niečoho zo srdca, ale hlavne krabíc plných LÁSKY. Veríme, že naše darčeky vyčaria úsmev na tvári seniorom v domovoch dôchodcov.


Výsledková listina Krajské kolo súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE - 40. ročník - kategória A, kategória B .

Dňa 30.11.2023 sa na našej škole konalo Krajské kolo Zenitu v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A - pre žiakov 3. a 4. ročníka a B - pre žiakov 1. a 2. ročníka. Najlepší účastníci budú mať možnosť postúpiť na ďalšie kolo Zenitu a reprezentovať náš kraj!

Umiestnenie našich žiakov v KK súťaže ZENIT tu.

 

V rámci programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, bol našej škole schválený grant vo výške 64 283 EUR na realizáciu projektu „Moderní učitelia, moderná škola učiaca pre prax“.

V rámci projektu sa 20 žiakov zúčastnilo krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave – 10 žiakov v Španielsku vo Valencii  a 10 žiakov v Českej republike v Ostrave. Mobilita prebiehala v čase od 29.10. do 11.11.2023.

Päť pedagógov anglického a slovenského jazyka sa zúčastnilo kurzu v odbornej príprave v Taliansku v Boloni.


23.11.2023 sa študenti Filip Berko z II.A a Tomáš Kuna zo IV.B zúčastnili Okresného kola v bedmintone. Medzi 6 tímami, sa náš tím prebojoval až na bronzovú priečku!


23.11.2023 sa 38 žiakov zúčastnilo školského kola Olympiády v anglickom jazyku. V teste, ktorý prebehol online formou, si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v posluchu, gramatike, slovnej zásobe a čítaní v anglickom jazyku. Do ústnej časti postúpili prví dvanásti najlepší. Z nich vyšli po zrátaní bodov z písomnej a ústnej časti víťazi. Na 1. mieste sa umiestnil Peter Pecho (IV.A), na 2. mieste Matej Vráblik (III.D) a na 3. mieste Bruno Hôrka (II.A). Peter Pecho nás bude reprezentovať na obvodnom kole. Víťazom blahoželáme a ďakujeme za účasť všetkým žiakom. :) Foto 


22.11.2023 sa opäť konala medzinárodná tímová súťaž v riešení fyzikálnych príkladov - Fyziklání online. Tentokrát sa jej zúčastnili 2 družstvá z našej školy: 1. tím: Samuel Maslák (2.E), Sebastián Glajza (1.A), Timotej Hlavčo, Samuel Levčík (1.B) a Matej Gálik (1.C); 2. tím: Matúš Janko, Dávid Novák, Filip Prokopič, Marco Peter Valek a Samuel Vaško (všetci 2.A). 


21.11.2023 sa naši štvrtáci zúčastnili online konferencie o budúcnosti trhu práce Reydycon Slovensko 2023. Maturanti mali možnosť odhaliť najnovšie trendy v budúcich pracovných odboroch a to najmä z oblastí elektrotechnika, strojárstvo, informačné technológie, médiá, marketing a manažment.

Cieľom podujatia bolo pomôcť maturantom podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie a zjednodušiť často náročný prechod zo školy do práce.


16.11.2023 sa študenti Jakub Brestovič  z III.A, Tobias Bumbera z III.C, Patrik Gutleber z I.C, Alexander Kerdík z II.B, Michal Kráľ z IV.D, Jakub Kubačák z III.A, Matúš Lauko z III.A, Richard Lobo z III.A, Kristián Ondrejka z IV.C, Maroš Petera z II.C, Matúš Janko z II.A, Jakub Šmihula z III.B zúčastnili Okresného kola vo florbale. 9 družstiev sa stretlo v tomto turnaji a naše mužstvo obsadilo skvelé druhé miesto!


Svet médií II: Po úspešnej prvej prednáške sme sa 16.11.2023 zúčastnili voľného pokračovania, v ktorom sme sa  preniesli do sveta kinematografie, tvoriacej významnú formu trávenia voľného času súčasnej populácie. Nazreli sme do histórie filmu od momentu kedy sa v ňom už začal uplatňovať zvuk, zistili sme, že reklamná tvorba sa zameriava aj na boj proti drogám, násiliu a alkoholu a keďže mladých ľudí vždy zaujímala hudba a videoklipy, predstavili nám aj  nápaditý a kreatívny svet prepojenia hudby a vizuálneho obsahu. 

Vzdelávací cyklus Svet médií pomáha študentom nadobúdať znalosti v oblasti mediálnej gramotnosti. Ďakujeme tvorcom Školy zážitkov Harvart.


Víťazkou Školských majstrovstiev v šachu SŠ sa stala Kristína Šubjaková z III.B. Ako ďalší sa umiestnil Samuel Jurgoš z III.C a to na bronzovej priečke. Samozrejme poďakovanie patrí aj všetkým reprezentantom školy na šachovom turnaji - Martinovi Jánošíkovi III.B, Alžbete Klincovej IV.A, Leovi Slosiarovi IV.B, Samuelovi Lehotskému I.B a Dávidovi Novákovi II.A.


Vyhodnotenie súťaže iBobor nájdete tu.

iBobor je informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

7.11.2023 súťažilo 159 žiakov prvého a druhého ročníka v kategórii junior9.11.2023 145 žiakov vyšších ročníkov v kategórii senior.

 

 

V dňoch od 17.10.2023 do 19.10.2023 prebiehalo školské kolo súťaže Zenit v týchto kategóriách:

17.10.2023 – Zenit v programovaní - súťažilo 14 študentov v dvoch kategóriách

18.10.2023 - Zenit programovanie web developer - 8 súťažiacich

18.10.2023 – Zenit programovanie Grafik – 12 súťažiacich

19.10.2023 – Zenit v elektronike – súťažilo 29 súťažiacich v dvoch kategóriách


4.10.2023 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v prekážkovom behu, na ktorom zúčastnili študenti Lilian Kubeková, Michaela Račková z III.A a Martin Lovíšek, Peter Šípka zo IV.B.


Aktívna škola

Aktívna škola je koncept Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Podstatou konceptu je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú časti Aktívnej školy. Poznať mieru ich využívania a byť schopný reagovať na tento stav podniknutím krokov, pomôže zlepšiť kvalitu alebo kvantitu pohybu na škole.

Naša škola, ako jedna z 470 škôl, sa zapojila do tohto pilotného projektu na začiatku školského roka. Súčasťou projektu je skóre školy, ktoré sa skladá z jednotlivých oblastí ako sú napríklad: športové súťaže, aktívne triedy, stravovanie a iné. Získali sme skóre 51%. Toto sa budeme snažiť počas roku vylepšiť.

Okrem aktivít, ktoré už organizujeme sme začali aktívne tráviť veľké prestávky, na  triednických hodinách študenti diskutovali o zdravom životnom štýle a postupne sa pridajú ďalšie.

aktivne_skore1znaka_aktvnej_koly1

 


Šk. rok 2022/2023

Výsledky okresného kola SOČ z 24.2.2023

Vyhodnotenie po krajskom kole SOČ.

Vo štvrtok 19.1.2023 nás Filip Odskoč (III.D) reprezentoval na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Skončil na vynikajúcom 2. mieste. K výsledku blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Okresnému kolu predchádzalo kolo školské, ktorého sa zúčastnilo 40 študentov. Na prvých troch miestach sa umiestnili: Filip Odskoč z III.D - 1. miesto, Peter Olexa (III.B) - 2. miesto, Karina Droppová (IV.B) - 3. miesto. Všetkým postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v Krajskom kole.

Výsledky školského kola Olympiády ľudských práv : 1. miesto Sebastián Črepovský 2.A (postupuje do Krajského kola v Žiline ktoré sa bude konať 9.februára 2023), 2. miesto Kristína Šubjaková 2.B., všetkým postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v Krajskom kole.

Výsledková listina zo školského kola Olympiády kritického myslenia. Z našich 53 zúčastnených žiakov postupuje do krajského kola 27. Na prvých troch miestach v prvej kategórii sa umiestnili: Matej Vráblik 2.D, Kristína Šubjaková 2.B, Timur Keyzlar 2.B. V kategórii starších žiakov obsadil prvé miesto Peter Pecho 3.A, druhé Simona Hrabovská 4.C a tretie Tomáš Paulíny 4.C.

V novembri prebehli krajské kolá Zenitu, v ktorých naši žiaci dosiahli tieto výsledky:

Zenit v elektronike: Matej Ratkovský 4.A - 2.miesto

Zenit v grafitke: Samuel Králik 3.A - 3. miesto

Zenit v programovaní: Kristína Šubjaková 2.B - 4. miesto

Zenit vo webdizajne: Juraj Ševcov 4.C - 4. miesto

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy

 

Dňa 2.12.2022 sa konalo KK v šachu. Zúčastnili sa ho postupujúci študenti z OK/ Šubjaková, Jurgoš a Žihlavník/
Najlepšie sa darilo a prvé miesto obhájila Kristína Šubjaková II.B, postupuje na Majstrovstvá Slovenska
Chlapcom sa až tak nedarilo a z KK nepostúpili.
Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

24.11.2022 sa na Soše v Liptovskom Hrádku konalo krajské kolo Zenitu v elektronike, tu sú výsledky kategórie B a tu kategórie A

16.11.2022 sa študentky a študenti zúčastnili OK v šachu. Na 1.mieste skončila Kristína Šubjaková II.B, 4. miesto obsadila Alžbeta Klincová III.A
Poradie chlapcov bolo nasledovné 2. miesto Samuel Jurgoš II.C a 3.miesto Martin Žihlavník I.C. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1.- 3. mieste, postúpili na Krajské kolo. Dobre školu reprezentovali aj Palynkash I.D, Demko IV.E a Jánošík II.B, ktorí sa umiestnili v prevej polovici štartovacieho poľa.

 Pozrite si reportáž TV Markíza o vyučovaní kybernetickej bezpečnosti na našej škole.

Blahoželáme našim RoboCupistom  Aurelovi Dúbravcovi a Timotejovi Karabínovi k víťazstvu v celoslovenskej súťaži! Foto tu. Televízne reportáže z Markízy, z RTVS, z Regiónov.

 

Dňa 4.4.2022 sa konalo krajské kolo SOČ. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Daňo S., Martiaková T., Balcová E., Adamec A., Pafková K., Fábry S., Polčic M., Belopotocký Š., Fodor A., Danko A., Pokrievka M. .

Výsledky:

M. Pokrievka v odbore 12 Elektrotechnika - 1.miesto

 E. Balcová v odbore 16 Teória kultúry, umenie,...- 1.miesto

S. Fábry v odbore 11 Informatika - 2.miesto
Postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 26. - 29.4.2022 v Bardejove.

Ostatní sa umiestnili na 4. mieste.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

Oznamy pre stravníkov v školskej jedálni tu.

Vyhlásenie bezpríznakovosti - dokument na stiahnutie tu.


  • Zmena adresy školy z Celiny 536 na J. Kollára 536/1. Nová adresa znie: Stredná odborná škola elektrotechnická, J. Kollára 536/1, 03301 Liptovský Hrádok

V krajskom kole Olympiády z anglického jazyka nás úspešne reprezentovala Simona Hrabovská. V konkurencii 7 súťažiacich z celého kraja sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.Smile

 
PDF Tlačiť

24.9.2019

na Majstrovstvách Slovenska World Robot Olympiad v Košiciach obsadil náš tím E-FoRce (Timotej Hliva a Pavol Tomčík z III.C a Matrin Polčic z II.C) úžasné druhé miesto. V kategórii SENIOR im unikol postup na Majstrovstvá sveta len o vlások. Gratulujeme  a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 
PDF Tlačiť

14.9.2019

V regionálnom kole  Župnej kalokaghatie získalo družstvo našej školy (Sára Ševčíková a Patrícia Fajtová z II.B ; Luka Hladký, Denis Joób a Samuel Kováč zo IV.C) zlatú medailu a celkovo pekné 5. miesto. Blahoželáme  a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.

 
PDF Tlačiť

15.9.2019

Z okresného kola v cezpoľnom behu žiakov zákadných a stredných škôl v Liptovskom Mikuláši prinieslo naše družstvo v zložení Marek Žiška, Dušan Haluška a Ján Michal Mores bronzovú medailu. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú repretzentáciu školy.

 
PDF Tlačiť
15.6.2019

Správa z konferencie eTwinning vo Viedni tu.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Radúz

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC