PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31 August 2023 06:59

 

Diseminácia mobility:

 

Dňa 7.2.2024 sa niekoľko učiteľov našej školy, Gymnázia v Liptovskom Hrádku a ZŠ s MŠ J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku zúčastnilo vzdelávania zameraného na využívanie moderných aplikácií vo vyučovacom procese. Lektorkami boli vyučujúce jazykov, ktoré absolvovali vzdelávanie v Bologni. Ako prvé dve aplikácie, ktoré sa rozhodli predstaviť učiteľom boli: wizer.me (online pracovný list) a edpuzzle (interaktívne video).

Fotky zo vzdelávania nájdete tu alebo na našej facebookovej stránke


Erasmus+ v praxi! 

1. februára 2023 sme na škole privítali učiteľov z iných škôl na Diseminačnom stretnutí venovanom programu Erasmus+.

Cieľom stretnutia bolo informovať o možnostiach, ktoré Erasmus+ ponúka, a to ako pre učiteľov, tak aj pre študentov.

Počas stretnutia:

  • sme predstavili program Erasmus+ a jeho ciele (prezentácia),
  • informovali sme o mobilite učiteľov a mobilite študentov,
  • naši učitelia sa podelili o svoje skúsenosti s Erasmom v Taliansku (prezentácia),
  • študenti porozprávali o svojich pobytoch v Španielsku (prezentácia) a Čechách (prezentácia),
  • ponúkli sme školenia vo vzdelávacích aplikáciách a programoch (prezentácia).
 
 
 

Stretnutie bolo plné inšpiratívnych príbehov a užitočných informácií. Všetci účastníci sa zhodli, že Erasmus+ je skvelý program, ktorý umožňuje rozvíjať jazykové a odborné zručnosti, spoznávať nové kultúry a nadväzovať medzinárodné kontakty.

Fotky z diseminačného stretnutia nájdete tu alebo na facebookovej stránke školy. 


Študenti, ktorí absolvovali Erasmus+ v Španielsku a v Čechách sa dňa 22.01.2024 podelili o svoje skúsenosti aj so žiakmi školy počas triednických hodín, kde im priblížili  ich skúsenosti a zážitky zo stáže.


Vyučujúci jazykov sa zúčastnili vzdelávania v Bologni v rámci programu Erasmus+ a dňa 15.12.2023 zdieľali svoje skúsenosti, vedomosti a zážitky kolegom formou prezentácie, ktorú si môžete pozrieť tu. Fotky z prezentácie nájdete na facebookovej stránke školy. 

 

Naša škola je hrdá na 20 študentov, ktorí absolvovali Erasmus v Španielsku a Čechách! Slávnostne sme im odovzdali Europass - certifikáty, ktoré potvrdzujú ich úspešnú účasť v tomto vzdelávacom programe.

Digitálny Europass-certifikát je moderný spôsob, ako zdieľať a prijímať digitálne tituly, diplomy a osvedčenia od vzdelávacích inštitúcií. Tento certifikát je dôkazom o ich zručnostiach, jazykových schopnostiach a skúsenostiach, ktoré získali počas svojho pobytu v zahraničí. Pri tejto príležitosti študenti odprezentovali svoje stáže pedagogickému zboru. Fotky z prezentácie nájdete na našej facebookovej stránke.

 

Oficiálny článok z ELA- Erasmus Learning Academy nájdete tu


Mobilita učiteľov a žiakov

Erasmus+ Bologna

V dňoch 11.11.2023 až 18.11.2023 sa 5 vyučujúcich slovenčiny a angličtiny zúčastnilo vzdelávania v rámci programu Erasmus+ v Bologni. Stali sa hrdými majiteľkami certifikátov. Nadobudli množstvo nových informácií v oblasti IKT aplikácií, kultúr účastníkov z rôznych krajín (Cyprus, Grécko, Írsko, Poľsko, Litva, Rumunsko, Belgicko, Maďarsko), miestnej kuchyne a pamiatok. Počas siedmich dní absolvovali 35 hodín tréningu v používaní IKT aplikácií a nových technológií vo vyučovaní.

Fotky z Erasmu v Bologni nájdete tu

3s

Erasmus+  Ostrava

V dňoch 29.10.2023 až 10.11.2023 sa desať žiakov našej školy zúčastnilo odbornej stáže v Českej republike v Ostrave.

Erasmáci v Ostrave nadobúdali odborné vedomosti a zručnosti vo firme Inove.
Okrem odborných kompetencií získali aj kompetencie ako schopnosť pracovať
v tíme, prispôsobovať sa zmenám a pracovali na osobnostných charakteristikách,
ako sú pozitívny prístup, disciplína, ochota prevziať zodpovednosť za svoju prácu, ochota učiť sa a iniciatíva.

Žiaci pracovali v dvoch tímoch. Päť žiakov sa venovalo tvorbe webových stránok a päť žiakov pracovalo na grafike pre web.

Vo voľnom čase spoznávali mesto a jeho blízke okolie, pozorovali mentalitu ľudí, zoznamovali sa s históriou Ostravska a Karvínska. Navštívili tak Bolt Tower v Dolních Vítkoviciach, Landek Park - Hornické muzeum, Velký svet techniky v Dolních Vítkoviciach, Planetárium, haldu Emu, Vítkovicke železiarne, boli v kine, na divadelnom predstavení,...

Vo voľnom čase  športovali či už aktívne - behali, chodili do posilňovne alebo aj pasívne - navštívili  hokejový zápis Třinec - Vítkovice.

Na záver pobytu žiaci obdržali certifikáty o absolvovanej mobilite.

Fotky z Erasmu v Ostrave nájdete tu.

1OS2OS

Erasmus+ Valencia

V dňoch 29.10.2023 až 10.11.2023 sa desať žiakov našej školy  zúčastnilo odbornej stáže v španielskej Valencii. Pracovali vo firmách Cassas MT, VINYL EYE, The Graetz Studio, Nube7, Kyoyu labs sl.

Koordinátori projektu sa im postarali o zmysluplné trávenie voľného času. Zúčastnili sa tak na

Halloweenskej party, prezreli si historické centrum Valencie, Katedrálu Valencia, La Lonja de la Seda de Valencia.

Z ďalších aktivít to boli City game, kde súťažili spolu s Ostravákmi a dvoma skupinami z východného Slovenska, Spanish lesson - na hodine španielčiny  sa učili základné frázy a skúšali  dialógy vo dvojiciach.

Na spoločnom obede s koordinátorkou Natáliou ochutnali tradičné španielske jedlo – paella.

So sprevádzajúcimi pedagógmi  navštívili Akvárium OceanoGraphic, najväčšie akvárium v Európe. Nachádza sa tam až 45 000 vodných živočíchov a až 500 rôznych druhov.

Navštívili Bocairent, covetes dels moros, jedno z najvýznamnejších historických miest v Španielsku. Covetes dels moros je jaskyňa, ktorá sa používala ako sklad a skrýš. Jaskyňa bola vytvorená formou labyrintu, všetky miestnosti boli prepojené. Zaujímavá bola aj návšteva Bioparcu.

Žiaci vďaka Erasmu  spoznali uplatnenie v odbore mimo Slovenska, novú krajinu, kultúru, nových ľudí a typ kuchyne. Overili si svoju angličtinu. Získali  Europass mobility a certifikát o absolvovaní mobility.

Fotky z Erasmu vo Valencii nájdete tu

1VC2VC

 

 

Všetci žiaci, ktorí absolvovali Erasmus+ vo Valencii a Ostrave spolu s certifikátmi

VsetciZZ

 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Valér

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC