PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31 August 2023 06:59

V rámci programu ERASMUS+

pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

bol našej škole schválený grant vo výške 64 283 EUR

na realizáciu projektu

„Moderní učitelia, moderná škola učiaca pre prax“

V rámci projektu sa 20 žiakov zúčastní krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov v OVP – 10 v Španielsku vo Valencii  a 10 v Českej republike v Ostrave.

5 pedagógov anglického a slovenského jazyka sa zúčastní kurzu a odbornej prípravy v Taliansku v Boloni.Výberové kritériá pre účasť na odbornej stáži v rámci programu ERASMUS+

1. Europass životopis v slovenskom aj anglickom jazyku

2. Motivačný list

3. Osobnostné predpoklady

4. Výchovnovzdelávacie výsledky v šk. roku 2022/23

5. Priemer z odborných predmetov v šk. roku 2022/23

6. Inklúzia

7. Zapájanie sa do súťaží, projektov školy

8. Dochádzka do školy

Link na europass (životopis si môžete vytvoriť na tomto odkaze) https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=sk

 

Erasmus+ Taliansko - Bologna (učitelia)

V dňoch 12.11.2023 až 18.11.2023 sa päť vyučujúcich slovenského a anglického jazyka zúčastnilo vzdelávacieho kurzu pod názvom "INTEGRATING ICT AND NEW TECHNOLOGIES INTO TEACHING AND EDUCATION" v „tučnej, červenej a vzdelanej“ Bologni, ako ju nazývajú miestni. Nadobudli množstvo nových podnetov v oblasti IKT aplikácií, kultúr účastníkov z rôznych krajín (Cyprus, Grécko, Írsko, Poľsko, Litva, Rumunsko, Belgicko, Maďarsko), miestnej kuchyne a pamiatok. Tešili sa z krásneho počasia, priateľských stretnutí, interaktívneho a zábavného vyučovania. Na záver sa stali hrdými majiteľkami certifikátov. Počas siedmich dní absolvovali 35 hodín tréningu v používaní IKT aplikácií a nových technológií vo vyučovaní.
 
Viac fotiek na našej facebookovej stránke alebo tu
 
ELA - Erasmus Learning Academy - článok z absolvovaného kurzu.


3s

 

Erasmus+ Česko - Ostrava (žiaci)

V dňoch 29.10.2023 až 10.11.2023 sa desať žiakov našej školy zúčastnilo odbornej stáže v Českej republike v Ostrave.

Erasmáci v Ostrave nadobúdali odborné vedomosti a zručnosti vo firme Inove. Okrem odborných kompetencií získali aj kompetencie ako schopnosť pracovať v tíme, prispôsobovať sa zmenám a pracovali na osobnostných charakteristikách, ako sú pozitívny prístup, disciplína, ochota prevziať zodpovednosť za svoju prácu, ochota učiť sa a iniciatíva.

Žiaci pracovali v dvoch tímoch. Päť žiakov sa venovalo tvorbe webových stránok a päť žiakov pracovalo na grafike pre web.

Vo voľnom čase spoznávali mesto a jeho blízke okolie, pozorovali mentalitu ľudí, zoznamovali sa s históriou Ostravska a Karvínska. Navštívili tak Bolt Tower v Dolních Vítkoviciach, Landek Park - Hornické muzeum, Velký svet techniky v Dolních Vítkoviciach, Planetárium, haldu Emu, Vítkovicke železiarne, boli v kine, na divadelnom predstavení a mnohé iné. Vo voľnom čase športovali či už aktívne - behali, chodili do posilňovne alebo aj pasívne - navštívili  hokejový zápis Třinec - Vítkovice.

Na záver pobytu žiaci obdržali certifikáty o absolvovanej mobilite.

Viac fotiek na našej facebookovej stránke alebo tu.

1OS2OS


Erasmus+ Španielsko - Valencia (žiaci)
 
V dňoch 29.10.2023 až 10.11.2023 sa desať žiakov našej školy zúčastnilo odbornej stáže v španielskej Valencii.
Pracovali vo firmách Cassas MT, VINYL EYE, The Graetz Studio, Nube7, Kyoyu labs sl. 
Koordinátori projektu sa im postarali o zmysluplné trávenie oľného času. Zúčastnili sa tak na Halloweenskej party, prezreli si historické centrum Valencie, Katedrálu Valencia, La Lonja de la Seda de Valencia. Z ďalších aktivít to boli City game, kde súťažili spolu s Ostravákmi a dvoma skupinami z východného Slovenska, Spanish lesson - na hodine španielčiny  sa učili základné frázy a skúšali  dialógy vo dvojiciach.
Na spoločnom obede s koordinátorkou Natáliou ochutnali tradičné španielske jedlo – paella.
So sprevádzajúcimi pedagógmi navštívili Akvárium OceanoGraphic, najväčšie akvárium v Európe. Nachádza sa tam až 45 000 vodných živočíchov a až 500 rôznych druhovNavštívili Bocairent, covetes dels moros, jedno z najvýznamnejších historických miest v Španielsku. Covetes dels moros je jaskyňa, ktorá sa používala ako sklad a skrýš. Jaskyňa bola vytvorená formou labyrintu, všetky miestnosti boli prepojené. Zaujímavá bola aj návšteva Bioparcu.

Žiaci vďaka Erasmu  spoznali uplatnenie v odbore mimo Slovenska, novú krajinu, kultúru, nových ľudí a typ kuchyne. Overili si svoju angličtinu. Získali  Europass mobility a certifikát o absolvovaní mobility. 

Viac fotiek na našej facebookovej stránke alebo tu.

1VC2VC

 

 Všetci účastníci (žiaci) Erasmu+ s certifikátmi

VsetciZZ


 


 


 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Radúz

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC