PDF Tlačiť
   
(ITMS 312011Z821)

Prijímateľ: 

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok

Názov projektu:

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej Liptovský Hrádok

Zameranie projektu:

Dopytovo- orientovaný projekt

Konkrétny cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Hlavným cieľom projektu s názvom „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej Liptovský Hrádok“ je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy zvýšením kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti – spoločne ďalej ako „kľúčové gramotnosti“).

Trvanie projektu:

08/2020 - 06/2023

„Tento projekt je podporený z ESF“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

eu1eu2

www.esf.gov.sk    www.minedu.gov.sk

Aktivity projektu:
 1. Pedagogický klub - Klub programátorov
 2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
  • Adobe Illustrator
  • Mobilné aplikácie
  • Objektovo orientované programovanie
  • Databázy
  • Tvorba webstránok
  • 3D modelovanie
 3. Mimoškolská činnosť [FOTO vo vnútri]
  • Krúžok robotiky
  • Krúžok internet vecí
  • Mobilné aplikácie
  • Krúžok domácej elektroniky
  • Počítačové siete
  • SoftSkills
  • Angličtina súčastnosti
  • Individuálne programovanie
 4. Extra hodiny (Vysvetlivky skratiek: ELE - elektrotechnika, DIGI - digitálna grafika, IST - informačné a sieťové technológie, MPS - mechanik počítačových sietí, MECH - mechanik elektrotechnik)
  • Robotika / 1. ročník - ELE / 2 hodiny
  • Robotika / 1. ročník - MPS / 1 hodina
  • Prax v grafike / 2. ročník - DIGI / 1. hodina
  • 3D modelovanie / 2. ročník - IST / 1. hodina
  • 3D modelovanie / 2. ročník - MPS / 1. hodina
  • Autodiagnostika / 2. ročník - MECH / 1. hodina
  • 3D modelovanie / 3. ročník - ELE / 1. hodina
  • 3D modelovanie / 3. ročnk - DIGI / 1. hodina
  • Pokročilá tvorba webu / 3. ročník - IST / 1 hodina
  • Silnoprúdové zariadenia / 4. ročník - ELE / 1. hodina
  • Silnoprúdové zariadenia / 4. ročník - MPS / 1. hodina
  • Silnoprúdové zariadenia / 4. ročník - MECH / 1. hodina
  • Kybernetická bezpečnosť / 4. ročník - IST / 1. hodina
 5. Exkurzie [FOTO vo vnútri]
 6. Materiálno technické vybavenie [FOTO vo vnútri]
 • 16 ks PC i7 + monitor
 • 16 ks PC i5 AiO
 • plotter
 • 16 ks grafický tablet
 • 2ks 3D tlačiareň
 • lego stavebince robotov
 • 4ks mobilný telefón
 • vyšívací stroj
 • 2ks dataprojektor

Posledná úprava Piatok, 09 Jún 2023 08:52
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Blanka

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC