PDF Tlačiť
   
(ITMS 312011Z821)

Prijímateľ: 

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok

Názov projektu:

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej Liptovský Hrádok

Zameranie projektu:

Dopytovo- orientovaný projekt

Konkrétny cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Hlavným cieľom projektu s názvom „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej Liptovský Hrádok“ je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy zvýšením kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti – spoločne ďalej ako „kľúčové gramotnosti“).

„Tento projekt je podporený z ESF“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

eu1eu2

www.esf.gov.sk    www.minedu.gov.sk

Aktivity projektu:
Posledná úprava Štvrtok, 10 December 2020 23:48
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Emil

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC