Na tejto stránke sa nachádza archív fotiek, aktuálne albumy nájdete na naąom facebook-u.

©kolský rok 2014-2015